Dự án bất động sản

 

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 23/09/2018

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 23/09/2018

Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03A 5 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03A 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 11 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03A 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03A 14 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,80 1.023,31
HH03A 15 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 17 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 2 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
HH03A 3 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03A 4 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03A 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 12 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03A 14 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03A 8 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 9 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 10 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 12A 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 60 13,11 1.048,31
HH03A 12 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 17 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 10 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 12A 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03A 16 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
                     
HH03A 3 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 5 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 7 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 35 12,45 974,36
HH03A 9 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 40 12,51 979,36
HH03A 12A 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 15 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 3 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 5 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 7 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 9 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 40 12,51 979,36
HH03A 10 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 40 12,51 979,36
HH03A 14 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
HH03A 18 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 30 12,38 969,36
                     
HH03A 5 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03A 6 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03A 7 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03A 8 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03A 11 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03A 15 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03A 17 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03A 6 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 8 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 9 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 10 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 12 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03A 12A 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03A 15 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03A 16 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03A 17 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A 3 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03A 6 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 9 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03A 12 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03A 12A 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 15 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 17 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03A 3 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 6 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 9 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 10 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03A 12 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03A 15 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 15 12,21 874,56
HH03A 3 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 30 12,42 889,56
HH03A 8 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 50 12,70 909,56
HH03A 9 22 71,63 Nam Bắc 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 10 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 40 12,56 899,56
HH03A 11 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 45 12,63 904,56
HH03A 12A 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03A 14 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 40 12,56 899,56
HH03A 16 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 35 12,49 894,56
HH03A 19 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03A 2 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03A 5 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03A 9 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 40 12,56 899,56
HH03A 10 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 40 12,56 899,56
HH03A 17 32 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
                     
HH03A 6 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,20
HH03A 9 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,20
HH03A 10 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,20
HH03A 12 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,20
HH03A 17 10 68,35 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 9 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,20
HH03A 10 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,20
HH03A 12 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 50 12,73 870,20
HH03A 12A 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,20
HH03A 17 12 68,35 Bắc Nam 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A 18 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,20
HH03A 18 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 45 12,66 865,20
HH03A 16 30 68,35 Nam Bắc 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03A Kiot 4 52,5 Tây   40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 38 52,5 Đông   27 80% 320 33,10 1.737,50
HH03A Kiot 44 40,03 Nam   35 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 20 40,03 Bắc   27 80% 10 triệu/tháng Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 32 38,72 Đông   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 46 35,02 Nam   35 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 52 35,02 Nam   35 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03A Kiot 28 34,43 Bắc   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/09/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/09/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/09/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 23/09/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 23/09/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 23/09/2018
Chung cư B1.3 - HH03 Thanh Hà
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn góc B1.3 HH03 Chung cư Thanh Hà. Gía chênh rẻ! Hỗ trợ vay vốn! 0 (m2) Thỏa thuận 15/09/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1808 B1.3 HH03C Thanh Hà. Diện tích 46.55m2. Tổng hơn 600tr 0 (m2) Thỏa thuận 15/09/2018 Hà Nội
Phân phối Liền kề, Biệt thự Thanh Hà Hà Đông. Nhiều nguồn hàng chính chủ Cty. Gía tốt 0 (m2) Thỏa thuận 15/09/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 12/07/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Bán 5 căn chung cư Thanh Hà Mường Thanh giá gốc 9- 11tr/m2 0 (m2) 500Triệu 15/09/2018 Hà Nội
Cơ hội sở hữu Thanh Hà Cienco 5 tiện ích cho cư dân sinh sống 0 (m2) Thỏa thuận 14/07/2016 Hà Nội
Bán Liền kề Thanh Hà Mường Thanh giao thông thuận tiện, vị trí đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Thanh Hà Mường Thanh – Cienco 5 mức giá phù hợp với tài chính của bạn 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà những khu đất đẹp còn sót lại tại Hà Nội 0 (m2) Thỏa thuận 22/06/2016 Hà Nội
Chung cư Mường Thanh Hoàng Mai - Nghệ An giá chủ đầu tư 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố thu nhỏ với các công trình công cộng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 giá rẻ tiện nghi hiện đại sang trọng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố trong khu vườn 0 (m2) Thỏa thuận 16/06/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 5220
Lượng truy cập: 52686787
ĐẦU TRANG