Dự án bất động sản

 

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 03/10/2018

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 03/10/2018

Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525

Liền kề Diện tích Hướng Đường Tiến độ Giá gốc Giá bán đã có VAT Số tiền GĐ 1 Tổng giá
1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 80% 19,8 30,3 2.554,19 2.938,19
1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 80% 19,8 33,5 4.224,22 4.790,50
1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 18 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 20 100 Đông Bắc 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
2 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
2 x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 80% 15 43,5 4.353,75 4.676,25
3 4 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 1x 100 Đông Nam 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 14 100 Tây Nam ô góc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 1x 75 Tây Nam 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 7 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
5 1x 84,63 Đông Bắc 17m 80% 15,76 TT Liên hệ Liên hệ
5 15 97,75 góc Đông Nam 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
5 21 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
5 22 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 3 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 5 100 Tây Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
6 6 100 Tây Bắc 14m 80% 18 29 2.540,00 2.900,00
6 1x 102 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 1x 75 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 1x 100 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 1x 100 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 16 100 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 2x 102 góc Tây Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
8 1x 77,92 Đồng 17m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 26 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
9 1x 95 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 1 96,9 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
10 x 95 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
11 9 91,5 Đông Nam ô góc 17m 80% 20,9 TT Liên hệ Liên hệ
11 1x 80 Đông Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
11 1x 80 Đông Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
12 1x 95 Đông Nam 14m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
14 16 96,64 Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
14 19 115,37 góc Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
15 8 152,05 góc Đông Bắc 25m 80% 24,2 62 8.691,18 9.427,10
16 12 87,76 Đông Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
17 6 99,53 Đông Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
17 10 111,25 Đông Nam 25m 80% 22 48 4.850,50 5.340,00
17 1x 96,31 góc Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
17 28 102 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
18 1 214,75 góc Đông Bắc 25m 80% 14 46 9.277,20 9.878,50
18 2 105,39 Đông Nam ô góc 25m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
18 3 121,7 Đông Nam 25m 80% 14 55 6.352,74 6.693,50
19 1 95,8 Đông Bắc 17,5m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
19 3 100 Đông Bắc 17,5m 80% 14 35 3.220,00 3.500,00
20 4 105 Đông Nam 17,5m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
20 5 105 Đông Nam 17,5m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 80% 14 29,2 3.419,06 3.781,69
22 13 127,36 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 14 32 3.718,91 4.075,52
22 14 116,19 Tây Nam 14m 80% 14 35 3.741,32 4.066,65
22 16 93,6 Tây Nam 14m 80% 14 34,5 2.967,12 3.229,20
22 17 97,42 Tây Nam 14m 80% 14 34,5 3.088,21 3.360,99
22 18 81,15 Tây Nam 14m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
23 2 - Tây Nam ô góc 17m 80% 25,41 TT Liên hệ Liên hệ
23 5 146,34 Đông Bắc 14m 80% 20 26,5 3.292,65 3.878,01
23 8 137,7 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
23 9 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
23 12 193,17 Đông Bắc 14m 80% 20 TT 26,00 Liên hệ
23 12A 126,9 Đông Bắc 14m 80% 20 TT 27,00 Liên hệ
24 6 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 9 175 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 16 125 Đông Bắc