Dự án bất động sản

 

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 13/07/2018

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 13/07/2018

Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525

Liền kề Diện tích Hướng Đường Tiến độ Giá gốc Giá bán đã có VAT Số tiền GĐ 1 Tổng tiền
1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 80% 19,8 30,3 2.554,19 2.938,19
1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 80% 19,8 33,5 4.224,22 4.790,50
1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 1x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 18 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 21 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT TT Liên hệ
1 24 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT 28,20 Liên hệ
2 x 100 Đông Bắc 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
2 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 80% 15 43,5 4.353,75 4.676,25
3 11 100 Tây Nam 14m 80% 15 27,8 2.480,00 2.780,00
3 14 100 Tây Nam ô góc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 1x 75 Tây Nam 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 1x 75 Tây Nam 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
5 15 97,75 góc Đông Nam 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
5 21 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
5 22 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 3 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 5 100 Tây Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
6 6 100 Tây Bắc 14m 80% 18 29 2.540,00 2.900,00
6 1x 102 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 x 100 Tây Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 1x 100 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 15 100 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 16 100 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 2x 102 góc Tây Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
8 1x 77,92 Đồng 17m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 26 100 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
9 1x 95 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
9 1x 95 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 1 96,9 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54 36,5 3.177,54 3.536,85
11 9 91,5 Đông Nam ô góc 17m 80% 20,9 TT Liên hệ Liên hệ
11 12 80 Đông Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
14 16 96,64 Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
14 21 95 Tây Nam 14m 80% 18 29,5 2.460,50 2.802,50
14 22 95 Tây Nam 14m 80% 18 29,5 2.460,50 2.802,50
15 8 152,05 góc Đông Bắc 25m 80% 24,2 62 8.691,18 9.427,10
15 x 80 Tây Bắc 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
16 12 87,76 Đông Nam 25m 80% 22 53 4.265,14 4.651,28
17 10 111,25 Đông Nam 25m 80% 22 48 4.850,50 5.340,00
17 28 102 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
18 1 214,75 góc Đông Bắc 25m 80% 14 46 9.277,20 9.878,50
18 3 121,7 Đông Nam 25m 80% 14 55 6.352,74 6.693,50
19 4 100 Đông Bắc 17,5m 80% 14 33 3.020,00 3.300,00
20 4 105 Đông Nam 17,5m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
20 5 105 Đông Nam 17,5m 80% 14 TT Liên hệ Liên hệ
22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 80% 14 29,2 3.419,06 3.781,69
22 13 127,36 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 14 32 3.718,91 4.075,52
22 14 116,19 Tây Nam 14m 80% 14 34,5 3.683,22 4.008,56
22 16 93,6 Tây Nam 14m 80% 14 34,5 2.967,12 3.229,20
22 17 97,42 Tây Nam 14m 80% 14 34,5 3.088,21 3.360,99
23 2 - Tây Nam ô góc 17m 80% 25,41 TT Liên hệ Liên hệ
23 5 146,34 Đông Bắc 14m 80% 20 26,5 3.292,65 3.878,01
23 8 137,7 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
23 9 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
23 12 193,17 Đông Bắc 14m 80% 20 TT 26,00 Liên hệ
23 12A 126,9 Đông Bắc 14m 80% 20 TT 27,00 Liên hệ
24 6 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 9 175 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 16 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 22a 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 31 187,8 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 36 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
24 3x 125 Đông Bắc 14m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
                   
1 x 100 Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
1 11 100 Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
1 2x 75 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
1 24 100 Nam lô góc 17m 80% 20,9 TT Liên hệ Liên hệ
                   
2 x 100 Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
2 27 102 Tây góc vườn hoa 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
3 23 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
3 28 102 Nam góc vườn hoa 17m 80% 20,8 TT Liên hệ Liên hệ
                   
4 1 100 Tây Bắc ô góc 17m 80% 20,9 TT Liên hệ Liên hệ
4 12 100 Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54 29,5 2.579,20 2.950,00
4 13 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
4 15 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
4 17 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
4 19 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
4 23 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
4 25 75 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
                   
5 3 100 Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
5 4 100 Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
5 22 100 Nam 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
5 25 75 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
5 27 75 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
                   
6 13 100 Đông 50m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
6 17 100 Đông 50m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
6 19 140 Đông 50m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
6 2x 100 Đông 50m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
6 28 102 Tây ô góc vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
6 34 154,5 Tây ô góc 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
6 38 100 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 40 100 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
                   
7 x 100 Đông 50m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
7 22 100 Nam 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
7 2x 100 Nam 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
7 2x 100 Nam 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
7 28 102 Nam góc vườn hoa 20,5m 80% 21,63 TT Liên hệ Liên hệ
7 37 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 36 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 4x 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 4x 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
                   
8 2 100 Bắc 14m 80% 18 26 2.240,00 2.600,00
8 x 100 Bắc 14m 80% 18 26 2.240,00 2.600,00
8 15 100 Nam 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
8 24 100 Nam ô góc 20,5m 80% 23,1 TT Liên hệ Liên hệ
8 2x 75 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
8 2x 75 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
                   
1 1 93,5 Bắc 25m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 3 102 Bắc 25m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 9 119,85 Đông ô góc vườn hoa 17m 80% 11,998 TT Liên hệ Liên hệ
2 1 119,85 góc Đông vườn hoa 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
2 5 117,5 Đông 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
2 8 117,5 Đông 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
2 13 117,5 Đông 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
3 1 117,5 góc Đông vườn hoa 17m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
3 x 117,5 Đông 17m 80% 18 20 1.927,00 2.350,00
3 10 117,5 Đông 17m 80% 18 20 1.927,00 2.350,00
4 1 119,85 góc Đông vườn hoa 17m 80% 18,54 22 2.192,30 2.636,70
5 7 117,5 Đông 17m 80% 18 19,5 1.868,25 2.291,25
5 10 117,5 Đông 17m 80% 18 19,5 1.868,25 2.291,25
6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m 80% 23,1 TT Liên hệ Liên hệ
6 9 91,4 Nam 20,5m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
6 10 83,75 Nam 20,5m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
7 20 100 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
7 25 100 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 3 100 Bắc 25m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 23 102 góc Đông vườn hoa 25m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 15 100 Đông 25m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 26 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 28 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 30 147,5 góc Tây Bắc 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
9 1x 100 Đông 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
9 24 102 Bắc góc vườn hoa 14m 80% 18,54 24,5 2.120,78 2.499,00
9 25 100 Bắc 14m 80% 18 23,5 1.990,00 2.350,00
9 30 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
9 32 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 7 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 12 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 13 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 14 102 Nam Góc vườn hoa 17m 80% 19,57 TT Liên hệ Liên hệ
10 23 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
10 24 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
10 26 100 Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
10 2x 75 Tây 17m 80% 19 29 1.890,00 2.175,00
10 30 75 Tây 17m 80% 13,2 TT Liên hệ Liên hệ
11 13 100 Nam Góc vườn hoa 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
11 19 100 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
11 24 100 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
11 26 100 Góc Nam 17m 80% 17,5 TT Liên hệ Liên hệ
12 1 102 Bắc góc vườn hoa 17m 80% 15 28,5 2.601,00 2.907,00
12 6 89,5 Đông ô góc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
13 2 100 Tây 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
13 4 100 Tây 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
15 5 100 Tây 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
15 6 100 Tây 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
16 3 100 Đông 14m 80% 13 22,5 1.990,00 2.250,00
16 6 100 Đông 14m 80% 13 23 2.040,00 2.300,00
16 8 100 Đông 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
16 9 89 góc Đông Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
17 1 102 góc Đông vườn hoa 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
17 10 100 Đông 25m 80% 16 39 3.580,00 3.900,00
17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m 80% 16 40 3.753,60 4.080,00
17 17 89 Góc Tây Nam 14m 80% 16 26 2.029,20 2.314,00
17 18 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
17 21 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
17 22 100 Tây 14m 80% 18 22,5 1.890,00 2.250,00
17 23 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
17 24 138,7 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
17 25 138,07 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
17 30 100 Tây 14m 80% 18 21,6 1.800,00 2.160,00
17 31 100 Tây 14m 80% 18 22 1.840,00 2.200,00
17 32 89 góc Tây Bắc 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
18 1 102 Bắc góc VH 17m 80% 20.9 TT Liên hệ Liên hệ
18 5 100 Đông 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
18 7 100 Đông 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
18 10 89,56 góc Đông Nam 20.5m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
18 18 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
18 19 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
19 3 100 Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
19 5 100 Bắc 14m 80% 18 23 1.940,00 Liên hệ
19 6 100 Bắc 14m 80% 18 23 1.940,00 Liên hệ
19 7 100 Bắc 14m 80% 18 23 1.940,00 Liên hệ
19 1x 102 Bắc góc vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
19 1x 100 Nam 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
19 23 100 Nam 20,5m 80% 21 TT Liên hệ Liên hệ
19 24 85 góc Tây Nam 20,5m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
19 29 100 Tây 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
                   
1 14 90 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
2 1 113,3 Góc Tây Bắc 25m 80% 22,66 TT Liên hệ Liên hệ
2 7 90 góc Tây Bắc vườn hoa 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
2 9 90 Đông Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
3 1 75,5 góc Tây Bắc 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
3 13 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 80% 11,947 TT Liên hệ Liên hệ
3 14 90 Tây Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
3 15 90 Tây Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
4 15 90 Tây Nam 25m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
5 1 75,5 Tây bắc ô góc 25m 80% 24,2 TT Liên hệ Liên hệ
5 18 90 Tây Nam vườn hoa 25m 80% 22,66 TT Liên hệ Liên hệ
6 4 90 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
6 12 75,5 góc Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
7 1 113,3 Góc Tây Nam 14m 80% 19,8 33 3.290,23 Liên hệ
7 14 113,3 Góc Đông Nam 14m 80% 19,8 34 3.403,53 Liên hệ
8 5 81 Đông Bắc ô góc 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
8 x 85 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
8 x 85 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 2x - Tây Nam 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
10 12 90 góc vườn hoa Tây Nam 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
                   
1 5 100 Bắc 60m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
1 9 100 Bắc 60m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
1 10 100 Bắc 60m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
1 2x 100 Bắc 60m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
1 2x 100 Bắc 60m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
1 39 102 Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 43 106,5 Nam ô góc 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
1 4x 125 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 52A 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 54 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 58 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 59 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 67 100 Tây ô góc 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
1 71 100 Tây 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 76 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 78 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 80 100 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
1 102 119,47 Bắc ô góc 50m 80% 25 TT Liên hệ Liên hệ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/07/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 13/07/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 13/07/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 13/07/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/04/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 12/07/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Bán 5 căn chung cư Thanh Hà Mường Thanh giá gốc 9- 11tr/m2 0 (m2) 500Triệu 25/05/2017 Hà Nội
Cơ hội sở hữu Thanh Hà Cienco 5 tiện ích cho cư dân sinh sống 0 (m2) Thỏa thuận 14/07/2016 Hà Nội
Bán Liền kề Thanh Hà Mường Thanh giao thông thuận tiện, vị trí đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Thanh Hà Mường Thanh – Cienco 5 mức giá phù hợp với tài chính của bạn 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà những khu đất đẹp còn sót lại tại Hà Nội 0 (m2) Thỏa thuận 22/06/2016 Hà Nội
Chung cư Mường Thanh Hoàng Mai - Nghệ An giá chủ đầu tư 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố thu nhỏ với các công trình công cộng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 giá rẻ tiện nghi hiện đại sang trọng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố trong khu vườn 0 (m2) Thỏa thuận 16/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Bán biệt thự, liền kề Thanh Hà Cienco 5, liên hệ giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mr.Phương 0947 123 488 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Mr Hoàng: 0985.288.472 .
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Hà 0932 331 191 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

pic_l
pic_l
pic_l
pic_l

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 4570
Lượng truy cập: 51825408
ĐẦU TRANG